Shaked Hershkovitz

פרסמתי לך על ה- WALL אבל גם פה:
ב- 13.3 בשעה 09:00 היה לי מבחן בניתוח ניירות ערך
ב- 12.3 פגשתי את אסף בשעה 14:00
בשעה 14:10 הוא הבין שזו הפעם הראשונה שבה אני נפגש עם החומר
בשעה 14:12 הוא אמר שנעשה הכל כדי שאני אעבור
בשעה 16:00 יצאתי עם תחושה שאני מסוגל לעבור את המבחן
בשעה 07:30 למחרת הוא קבע לי שיעור חזרה והגיע במיוחד למרות שהייתה לו עבודה באותו היום
בשעה 09:00 התחיל המבחן
בשעה 12:30 הייתי בים
היום בשעה 16:30 פורסמו ציונים – קיבלתי 93!!!
אסף – המון תודות מלך. מעריך מאוד ושמח עד השמיים 🙂