Shai Kleiman

אסף היקר,
אני פשוט כועס עליך! "למה אתה בטח שואל?!"
אני אגיד לך למה, רוב המרצים במכללה למנהל רבתי פשוט לא מתקרבים לא לרמה המקצועית שלך
ולא לרמת ההוראה שלך! לקחתי כמה מרתון איתך, שלמתי כמה מאות שקלים= 80 במבחן שילמתי
אלפי שקלים למכללה= נכשלתי. מוזר, הזוי, איך, למה ?! אין לי מושג!
אבל יש לי מושג בכך שחובה על המרצים לבוא אליך לסמינר שבו תתן להם כלים מקצועיים
ובינאישיים להוראה. רק תצליח בנאדם, תישאר איך שאתה ואל תשתנה! זה מה שיביא אותך
לגדולות!
בהערכה רבה,
שי