Shiran Massarano

אסף!! תודה תודה ושוב תודה!!
אם לא אתה, אני לא יודעת בכלל מי זה מודליאני ומי זה מילר.
היתה לימודיה מצוינת וממוקדת ובזכותך הציון שקיבלתי.
30 נקודות בשאלה 2 הם לגמרי שלך.
מחכים ללימודיה במכשירים פיננסיים.
אתה תותח.