אג”ח – שיעור מספר 1

שיעור אג”ח באורך של  שעה , כל המושגים , נוסחאות , פתרון שאלות מבחן ברמה הגבוהה ביותר מותאם לסילבוס הקורס .