הנפקת מניות וחבילות – שיעור מספר 2

שיעור הנפקות כולל פתרון שאלת מבחן והסברים מפורטים .