מבוא למאקרו – שיעור מספר 3

שיעור מספר3  המשך מודל קיינסייני משק סגור ומשק פתוח , מודל ADAS משק פתוח ומשק סגור. שיעור ארוך כולל תרגילים והסברים מפורטים