מימון א שיעור ריביות

שיעור שלם של כל 9 סוגי הריביות הסבר מפורט על כל ריבית וריבית.