פתרון מבחן מלא 18.2.13

פתרון מבחן מלא 18.2.13 כולל השאלות המילוליות .