פתרון מבחן מלא 6.7.12

פתרון מבחן מלא 6.7.12 מועד א’ כולל השאלות המילוליות השיעור הוא אינטרקטיבי במלואו  – פתרון של כל השאלות במבחן !!!.