פתרון שאלות גדולות מועד ב’ 13.3.13 – שיעור חינמי

פתרון שאלות גדולות , שאלה מספר 1 ושאלה מספר 2 שיעור אינטרקטיבי