סרטון תרגול מבחנים – 77 דקות – שיעור מספר 4

סרטון באורך של 77 דקות עם מספר רב שאלות בכל נושאי הלימוד מבחינות של 2013 ו 2012 .

2 שאלות גדולות , אגח , הנפקות , ומספר רב של שאלות קטנות בכל הנושאים .