שיעור מספר 4 – שאלות מבחנים בלוחות סילוקין

פתרון שאלות מבחן בלוחות סילוקין שפיצר ולוח סילוקין רגיל ,  כולל פתרון שאלה גדולה של לוח סילוקין מהמבחן של ה 8/2/11 ושאלות נוספות ממבחנים של 2012 .