שיעור מספר 5 – שאלות מבחנים סדרות אין סופיות וסופיות

פתרון שאלות סדרות אין סופיות וסדרות סופיות ממבחנים של 2012 ו 2011 . הסברים מפורטים לכל שאלה ושאלה .