פתרון שאלות קטנות 13.9.2013 מועד א’ – שיעור מספר 5 .

פתרון מועד א’ 13.9.2013 . פתרון מלא ומפורט הכולל הסברים מפורטים של 10 שאלות הקטנות (אמריקאיות ) .