סרטון חינמי – פתרון שאלת מבחן מועד א’ 10.2.13

פתרון שאלה 2 סעיף א’ וסעיף ב’ מועד א 10.2.2013