שיעור מספר 2 – מבוא למאקרו

שיעור מספר 2  שוק הכסף עם שאלות מבחן מוסבר בפרוט על הצד הטוב ביותר ,  מדיניות פיסקאלית מרחיבה ומרסנת , שוק המוצרים ושוק הכסף. כל אפשרויות השינויים של המודל הקיינסיאני במשק במשק סגור .