שיעור מספר 4 – מבחן מועד א’ במבוא למאקרו 2012

פתרון מבחן מלא של שנת 2012 במבוא למקארו כולל פתרון מלא שלם 20 שאלות מלאות !!!!