שיעור מספר 3 – סדרות סופיות ,אין סופיות ולוחות סילוקין

שיעור ארוך , לוחות סילוקין ,סדרות סופיות ואין סופיות , תרגול שאלות בסדרות סופיות ואין סופיות החומר מוסבר בצורה פשוטה וברורה כתב קריא וברור !!!