שיעור מספר 1 – ריביות מימון א’

שיעור ריביות  כל 9 סוגי הריביות עם הסברים מפורטים על כל ריבית וריבית ודוגמאות .