שיעור מספר 2 – תרגול ריביות מבחינות

שיעור תרגול שאלות ריבית מבחינות של שנת 2012  מספר שאלות רב מכל המועדים וממועדים אחרונים של הקיץ .