אסף דהן בעל תואר ראשון בכלכלה וניהול B.A מורה פרטי בעל ניסיון רב במקצועות הפיננסים לקבוצות ויחידים
המכללה למנהל » כלכלה » א'

שיעור מספר 1 מבוא למאקרו

קורס במבוא למאקרו – שני בן יהורם מדריכת לימודיה בשלש שנים האחורנות בעלת תואר בכלכלה וסטודנטית תואר בחשבונאות , בעלת ניסיון רב בלימוד מאקרו , מבוא למאקרו . נושאי השיעור חשבונאות לאומית , פונקציית הצריכה ושווי משקל במשק כולל כל המושגים בפירוט רב , פער

מחיר: ₪25.00

שיעור מספר 2 – מבוא למאקרו

שיעור מספר 2  שוק הכסף עם שאלות מבחן מוסבר בפרוט על הצד הטוב ביותר ,  מדיניות פיסקאלית מרחיבה ומרסנת , שוק המוצרים ושוק הכסף. כל אפשרויות השינויים של המודל הקיינסיאני במשק במשק סגור .

מחיר: ₪25.00

מבוא למאקרו – שיעור מספר 3

שיעור מספר3  המשך מודל קיינסייני משק סגור ומשק פתוח , מודל ADAS משק פתוח ומשק סגור. שיעור ארוך כולל תרגילים והסברים מפורטים

 

מחיר: ₪25.00

שיעור מספר 4 – מבחן מועד א’ במבוא למאקרו 2012

פתרון מבחן מלא של שנת 2012 במבוא למקארו כולל פתרון מלא שלם 20 שאלות מלאות !!!!

מחיר: ₪25.00

מימון א שיעור ריביות

שיעור שלם של כל 9 סוגי הריביות הסבר מפורט על כל ריבית וריבית.

מחיר: ₪20.00

שיעור מספר 1 – ריביות מימון א’

שיעור ריביות  כל 9 סוגי הריביות עם הסברים מפורטים על כל ריבית וריבית ודוגמאות .

מחיר: ₪0.00

שיעור מספר 2 – תרגול ריביות מבחינות

שיעור תרגול שאלות ריבית מבחינות של שנת 2012  מספר שאלות רב מכל המועדים וממועדים אחרונים של הקיץ .

מחיר: ₪20.00

שיעור מספר 3 – סדרות סופיות ,אין סופיות ולוחות סילוקין

שיעור ארוך , לוחות סילוקין ,סדרות סופיות ואין סופיות , תרגול שאלות בסדרות סופיות ואין סופיות החומר מוסבר בצורה פשוטה וברורה כתב קריא וברור !!!

מחיר: ₪20.00

שיעור מספר 4 – שאלות מבחנים בלוחות סילוקין

פתרון שאלות מבחן בלוחות סילוקין שפיצר ולוח סילוקין רגיל ,  כולל פתרון שאלה גדולה של לוח סילוקין מהמבחן של ה 8/2/11 ושאלות נוספות ממבחנים של 2012 .

מחיר: ₪20.00

שיעור מספר 5 – שאלות מבחנים סדרות אין סופיות וסופיות

פתרון שאלות סדרות אין סופיות וסדרות סופיות ממבחנים של 2012 ו 2011 . הסברים מפורטים לכל שאלה ושאלה .

מחיר: ₪20.00